دانلود مقاله تاثیرات هنردرمانی در درمان شخصیت اختلالات ، خوشه B/C

دانلود مقاله تاثیرات هنردرمانی در درمان شخصیت اختلالات ، خوشه B/C

دانلود مقاله تاثیرات هنردرمانی در درمان شخصیت اختلالات ، خوشه B/C

دانلود مقاله تاثیرات هنردرمانی در درمان شخصیت اختلالات ، خوشه B/C

موضوع انگلیسی:Perceived effects of art therapy in the treatment of personality
disorders, cluster B/C
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:10
سال انتشار:2015

چکیده

هنر درمانی (AT) اغلب در درمان بیماران مبتلا به اختلالات شخصیت خوشه ای B/C تشخیص داده می شود ، اما شواهد کمی برای اثربخشی آن وجود دارد. این مطالعه با هدف ارائه بینش در مورد
اثرات درک شده از AT ما با 29 بیمار بزرگسال در مصاحبه های عمیق فردی و گروهی ، از جمله "مورد منفی" مصاحبه کردیم ، با شروع یک لیست موضوعی از مطالعه ادبیات. داده ها بودند
جمع آوری و تجزیه و تحلیل با استفاده از رویکرد نظریه زمینه ای به منظور ایجاد مفاهیم و مقوله های مرتبط. مدل نظری ساخته شده از اثرات AT شامل پنج دسته اصلی است:
بهبود درک حسی ؛ ادغام شخصی ؛ بهبود احساسات/تنظیم انگیزه ؛ رفتار – اخلاق
تغییر دادن؛ و بینش/درک. در مقایسه با درمان کلامی (VT) ، بیماران AT را به عنوان یک تجربه تجربه کردند
ورود درمانی تجربی با کیفیت مکمل در کنار VT و راهی مستقیم تر برای دسترسی
احساسات ، که آنها را به جذابیت مواد هنری و ایجاد هنر در احساسات بدنی نسبت می دهند و
پاسخ های احساسی مشخص شد که AT به خوبی با مشکلات اصلی بیماران مبتلا به اختلالات شخصیتی مطابقت دارد
جهت آگاهی عاطفی و تنظیم هیجانات سازنده ، مسیر خاصی را ارائه دهید. درک شده
تأثیرات برای توسعه و تحقیقات بیشتر و توسعه یک ابزار ارزیابی کمک می کند
بررسی اثر AT و در عمل بالینی

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید