دانلود مقاله تأیید رسمی انتخابهای اخلاقی در سیستمهای خودمختار

دانلود مقاله تأیید رسمی انتخابهای اخلاقی در سیستمهای خودمختار

دانلود مقاله تأیید رسمی انتخابهای اخلاقی در سیستمهای خودمختار

دانلود مقاله تأیید رسمی انتخابهای اخلاقی در سیستمهای خودمختار

موضوع انگلیسی:Formal verification of ethical choices in autonomous systems
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:14
سال انتشار: 2015

چکیده
سیستم های خودگردان مانند وسایل نقلیه بدون سرنشین در حال شروع به کار در داخل جامعه هستند. همه شرکت کنندگان
در جامعه ملزم به رعایت مقررات و قوانین خاص هستند. یک سیستم خودمختار نمی تواند یک باشد
استثنا. ناگزیر یک سیستم خودمختار در موقعیتی قرار می گیرد که نه تنها به آن نیاز دارد
اطاعت از یک قانون را انتخاب کنید یا نه ، بلکه یک تصمیم اخلاقی پیچیده بگیرید. با این حال ، هیچ چیز واضح وجود ندارد
راهی برای پیاده سازی درک انسان از رفتار اخلاقی در رایانه ها. حتی اگر فعال کنیم
چگونه می توان مطمئن بود که سیستم های خودمختار برای تمایز بین گزینه های بیشتر و کمتر اخلاقی
که آنها درست انتخاب می کنند؟ ما سیستم های خودمختار با معماری ترکیبی را در نظر می گیریم که در آنها
بالاترین سطح استدلال توسط یک عامل منطقی (BDI) اجرا می شود. برای چنین سیستمی ، تأیید رسمی وجود دارد
با موفقیت مورد استفاده قرار می گیرد تا ثابت شود که قوانین خاصی از رفتار هنگام تصمیم گیری رعایت می شود. ما
پیشنهاد یک چارچوب نظری برای انتخاب برنامه های اخلاقی که می تواند به طور رسمی تأیید شود. پیاده سازی می کنیم a
عامل منطقی که یک سیاست اخلاقی معین را در انتخاب طرح خود گنجانده است و نشان می دهد که ما به طور رسمی می توانیم
تأیید کنید که عامل انتخاب می کند تا طبق بهترین عقاید خود ، اخلاقی ترین برنامه موجود را اجرا کند
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید