دانلود مقاله تأملی در راههای افزایش مسئولیت نسبت به طبیعت در دبستان

دانلود مقاله تأملی در راههای افزایش مسئولیت نسبت به طبیعت در دبستان

دانلود مقاله تأملی در راههای افزایش مسئولیت نسبت به طبیعت در دبستان

دانلود مقاله تأملی در راههای افزایش مسئولیت نسبت به طبیعت در دبستان

موضوع انگلیسی:Reflections on the Ways to Build up Responsibility towards Nature
in Primary School
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:6
سال انتشار:2014

چکیده

مسئولیت پذیری نسبت به طبیعت یک ویژگی شخصیتی است که باید از سنین جوانی شکل گرفته و توسعه یابد. کودکان باید یاد بگیرند چگونه
برای مبارزه با پیچیدگی مشکلات ، نحوه استفاده از رویکردهای میان رشته ای با در نظر گرفتن پیوندها با دیگران
مشکلات ، و قادر به ارزیابی حقایق و موقعیت هایی است که منجر به وخامت محیط می شود. در کنار تزریق
پیامهای اخلاق محیطی ، استفاده از راهبردهای آموزشی دانش آموز محور ، راهی کارآمد برای آموزش است
کودکان از نظر اکولوژیکی آموزش و پرورش نمی تواند در ایجاد وجدان اکولوژیکی و اخلاقی موفق باشد
شایستگی های نسل جوان بدون همراه شدن با اخلاق جدید – اخلاق زیست محیطی – بر اساس اخلاق مرد
احترام به طبیعت

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید