دانلود مقاله تأثیر ویژگی و خودشیفتگی دولتی بر منحصر به فرد بودن محصولات سفارشی انبوه

دانلود مقاله تأثیر ویژگی و خودشیفتگی دولتی بر منحصر به فرد بودن محصولات سفارشی انبوه

دانلود مقاله تأثیر ویژگی و خودشیفتگی دولتی بر منحصر به فرد بودن محصولات سفارشی انبوه

دانلود مقاله تأثیر ویژگی و خودشیفتگی دولتی بر منحصر به فرد بودن محصولات سفارشی انبوه

موضوع انگلیسی:The Influence of Trait and State Narcissism on the Uniqueness of
Mass-Customized Products
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:11
سال انتشار:2015

چکیده

سیستم های سفارشی سازی انبوه این امکان را در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد تا محصولات منحصر به فرد خود طراحی شده را ایجاد کنند. به خرده فروشان و تولید کنندگان ،
بخشی از مشتریانی که محصولات منحصر به فرد را پیکربندی می کنند با توجه به تأثیر بالقوه آنها بر انتشار و سود محصول مورد توجه زیادی هستند. هنوز
شواهد میدانی نشان می دهد که تنها اقلیتی از مصرف کنندگان با پیکربندی محصولات با گزینه های منحصر به فرد از پتانسیل کامل چنین سیستم هایی استفاده می کنند (به عنوان مثال ،
ماشین قرمز آتشفشانی به جای ماشین سفید). پژوهش حاضر نشان می دهد که منحصر به فرد بودن محصولات سفارشی انبوه به مصرف کننده بستگی دارد
خودشیفتگی. به طور خاص ، ما نشان می دهیم که (الف) مصرف کنندگان دارای خودشیفتگی بیشتر محصولات منحصر به فردتری را پیکربندی می کنند (در حالی که برای عزت نفس و نیاز به منحصر به فرد کنترل می شوند) و (ب) خودشیفتگی دولتی را می توان از طریق ارتباطات بازاریابی برای تأثیر بر منحصر به فرد بودن محصول ایجاد کرد. ما
یافته ها نشان می دهد که شرکت ها باید تمایلات خودشیفته ذاتی مشتریان و همچنین توانایی تأثیرگذاری بر حالات روحی فعلی آنها را در نظر بگیرند ،
برای بهره برداری از پتانسیل فرد سازی تا حد زیادی سیستم های سفارشی سازی انبوه.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید