دانلود مقاله تأثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر اخلاق داوطلبانه افشاگری

دانلود مقاله تأثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر اخلاق داوطلبانه افشاگری

دانلود مقاله تأثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر اخلاق داوطلبانه افشاگری

دانلود مقاله تأثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر اخلاق داوطلبانه افشاگری

موضوع انگلیسی:Influence of audit committee characteristics on voluntary ethics
disclosure
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:13
سال انتشار:2014

چکیده

این مطالعه تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر افشای اخلاقی داوطلبانه 94 شرکت برتر را بررسی می کند
ذکر شده در بورسا مالزی. این مطالعه از تجزیه و تحلیل محتوای گزارش سالانه شرکت و رگرسیون های خطی متعدد استفاده می کند
در روابط بین افشای اخلاق داوطلبانه و ویژگی های کمیته حسابرسی. نتیجه مطالعه نشان می دهد
که تنها دو ویژگی کمیته حسابرسی (تصدی و مدیران متعدد) با اخلاق داوطلبانه مرتبط است
افشا کردن ، در حالی که استقلال ، تخصص ، تعداد و تعداد جلسات ناسازگار بود. این مطالعه به منظور کمک به
ذینفعان در تأکید بیشتر بر کمیته حسابرسی در تعیین افشای اخلاقی شرکت ها

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید