دانلود مقاله تأثیر حسابرسی

دانلود مقاله تأثیر حسابرسی

دانلود مقاله تأثیر حسابرسی

دانلود مقاله تأثیر حسابرسی

موضوع انگلیسی:Effect of auditing
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:23
سال انتشار:2014

چکیده

اگرچه مزایای حسابرسی در بازارهای توسعه یافته مورد بحث نیست ،
شواهد کمی در مورد تأثیر آن در اقتصادهای نوظهور وجود دارد. حسابرسی مشتق می شود
ارزش آن با افزایش اعتبار صورتهای مالی ، که به نوبه خود
وابستگی سرمایه گذاران به آنها را در بازارهای توسعه یافته افزایش می دهد. اطلاعات صورت های مالی برای همه سرمایه گذاران مشترک است و بنابراین وابستگی را افزایش می دهد
بر این اساس ، واگرایی در ارزیابی سرمایه گذاران از ارزش شرکت کاهش می یابد. ما تأثیر حسابرسی موقت بر واگرایی بین سرمایه گذاران را با نمونه بزرگی از بنگاه های چینی فهرست شده بررسی می کنیم و متوجه می شویم که برای شرکت هایی که
گزارشات در مقایسه با شرکتهای بدون حسابرسی حسابرسی می شوند. این یافته نشان می دهد که
سرمایه گذاران بیشتر به اطلاعات مالی حسابرسی شده تکیه می کنند. نتایج این مطالعه عبارتند از
با تغییرات در طول پنجره رویداد و مشخصات تجربی قوی است
معیارهای

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید