دانلود مقاله تأثیر اصلاحات حسابداری بر حقوق صاحبان سهام

دانلود مقاله تأثیر اصلاحات حسابداری بر حقوق صاحبان سهام

دانلود مقاله تأثیر اصلاحات حسابداری بر حقوق صاحبان سهام

دانلود مقاله تأثیر اصلاحات حسابداری بر حقوق صاحبان سهام
.
موضوع انگلیسی:Efectos de la reforma contable en el patrimonio neto consolidado 
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:8
سال انتشار:2015

چکیده

این کار تأثیر تغییرات سیاست ها و معیارهای حسابداری را بر حقوق صاحبان سهام تجزیه و تحلیل می کند.
خالص تلفیقی از 1 ژانویه 2008 گروههای اسپانیایی ، فهرست نشده ، که IFRS را اعمال نکرده اند
در نتیجه سازگاری مقررات حسابداری ، که از طریق PGC جدید و
یادداشت توضیحی ICAC در مورد قوانین تهیه حساب های سالانه تلفیقی. علاوه بر این،
اثرات گذار به مقررات جدید با در نظر گرفتن اندازه گروه ها ارزیابی می شود.
با این هدف ، حساب های تلفیقی سالانه 100 گروه بزرگ اسپانیایی مورد بررسی قرار گرفت
مطابق مقررات اسپانیا تدوین شده است ، ˜ به دنبال تفاوت های قابل توجه بین دارایی خالص تحت هر دو مقررات است. نتایج بدست آمده شواهدی مبنی بر عدم وجود ارائه می دهد
تأثیر قابل توجهی بر ارزش خالص تلفیقی این گروههای اسپانیایی در انتقال به
استانداردهای حسابداری جدید از سال 2007 تا 2008 و با توجه به این ، این اطلاعات برای آنها مفید است
کاربران در مورد مقایسه آنها در نتیجه ، این واقعیت که دولت اجازه داده است
گروه های اسپانیایی (و شرکت ها) که از IFRS استفاده نمی کنند ، اطلاعات مقایسه ای ارائه نمی دهند ، ممکن است
سرانجام یک تصمیم عاقلانه تلقی می شود ، زیرا انتقال به استانداردهای جدید بدون آن را تسهیل کرده است
هزینه مقایسه و ارائه بدون دردسر و تبدیل ارقام فوق.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید