دانلود مقاله تأثیر استراتژی های دانش سازمانی در تدبیر

دانلود مقاله تأثیر استراتژی های دانش سازمانی در تدبیر

دانلود مقاله تأثیر استراتژی های دانش سازمانی در تدبیر

دانلود مقاله تأثیر استراتژی های دانش سازمانی در تدبیر

موضوع انگلیسی:The Impact of Organizational Knowledge Strategies in Deliberating

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:13
سال انتشار:2015

چکیده

شکی نیست که صنعت صنعتی پیشگام در استفاده از آخرین پیشرفتها ، در زمینه مدیریت است
زمینه تفکر و فناوری از نظر وابستگی به دانش و موفقیت به منظور حمایت از همه آن
زمینه های تجاری و اطمینان از پیشرفت مستمر در زمینه های مختلف. بنابراین ، این مطالعه با هدف
بررسی تأثیر استراتژی های دانش در توسعه موفقیت سازمانی در بین مدیران
شرکت های صنعتی در عربستان سعودی برای دستیابی به این هدف ، محققان یک پرسشنامه تهیه کردند که
در کل جمعیت مورد مطالعه (80) پاسخ دهنده توزیع شد.
نتایج مطالعه نشان داد که سطح موفقیت سازمانی در بین مدیران شرکت های صنعتی عربستان سعودی است
نتایج بالا ، همچنین اهمیت استراتژی های دانش را در کار مدیریتی در چنین شرکت هایی تأیید کرد و
مشارکت آنها در آگاهی رسانی و تحقق اهداف شرکت. مطالعه نشان داد

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید