دانلود مقاله بینش بازاریابی برای تبلیغات تلفن همراه و مصرف کننده تقسیم بندی در عصر ابر

دانلود مقاله بینش بازاریابی برای تبلیغات تلفن همراه و مصرف کننده تقسیم بندی در عصر ابر

دانلود مقاله بینش بازاریابی برای تبلیغات تلفن همراه و مصرف کننده تقسیم بندی در عصر ابر

دانلود مقاله بینش بازاریابی برای تبلیغات تلفن همراه و مصرف کننده تقسیم بندی در عصر ابر

موضوع انگلیسی:Marketing insights for mobile advertising and consumer
segmentation in the cloud era

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:15
سال انتشار:2015

چکیده

الگوی تبلیغات تلفن همراه از web2.0 به نسل web3.0 در حال تغییر است
بازار کره ای و پیگیری یک سرویس تبلیغاتی سفارشی و مناسب برای هر یک
مصرف کننده در این عصر رایانش ابری. در بازار مخابرات کره ، گسترش یافته است
تقاضا برای دستگاه های هوشمند و اعلام شبکه های پهن باند 4G تلفن همراه وجود دارد
با تقویت رقابت ، استفاده از برنامه های تلفن همراه و خدمات وب را افزایش داد
در بین بازیکنان تبلیغاتی صنعتی اخیراً ، با افزایش اکوسیستم تلفن همراه
بازاریابان پیچیده و تبلیغاتی بر بازاریابی هدفمند برای مشتریان تمرکز می کنند
تاثیر تبلیغات را به حداکثر برسانید. کسب و کارهای تبلیغاتی موبایلی باید از نظر متفاوت باشند
محتوا و الگوهای تحویل در مورد آنچه کاربران می خواهند ، و همچنین نحوه واکنش آنها به متفاوت
دستگاه ها و سیستم عامل های هوشمند هدف از این مطالعه کشف و نظریه پردازی مشتری است
گونه شناسی مبتنی بر ذهنیت نظریه Q در رویکرد کیفی و سپس تأیید و
تعاریف و مفاهیم نظری را به صورت متوالی از طریق ترکیبی از
روشهای تجربی Q و R از نتایج این تحقیق می توان به عنوان پیش زمینه استفاده کرد
چارچوب های نظری و صنعتی و داده های آماری اساسی در بازاریابی تبلیغاتی و
حوزه های مدیریت ارتباط با مشتری

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید