دانلود مقاله بیداری وجدان در درون معنویت اصول اخلاقی برای حسابداران حرفه ای

دانلود مقاله بیداری وجدان در درون معنویت اصول اخلاقی برای حسابداران حرفه ای

دانلود مقاله بیداری وجدان در درون معنویت اصول اخلاقی برای حسابداران حرفه ای

دانلود مقاله بیداری وجدان در درون معنویت اصول اخلاقی برای حسابداران حرفه ای

موضوع انگلیسی:Awakening the conscience inside the spirituality of code of ethics
for professional accountants
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:8
سال انتشار:2015

چکیده

هدف این مطالعه تدوین یک مفهوم جامع از اصول اخلاقی برای حسابداران حرفه ای است که آنها را به سمت الهی هدایت می کند
شعور این مطالعه از مفهوم homo spiritus استفاده می کند. این مفهوم یک فرد کامل است که دارای آگاهی جامع است.
از طریق آگاهی ، فرد وحدت با خدا را تجربه می کند. این مطالعه نشان می دهد که اصول جامع کد شامل
اصول موجود به علاوه صداقت ، عشق و اراده الهی. آنها به عنوان نردبان برای راهنمایی حسابداران به عنوان homo spiritus عمل می کنند.
این مطالعه همچنین پیشنهاد می کند از رویکرد مدرن گواهینامه اخلاقی حسابداران استفاده کنید

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید