دانلود مقاله به منظور ایجاد یک دادرسی قابل اعتماد فعال شده است سیستم ذخیره سازی ابری

دانلود مقاله به منظور ایجاد یک دادرسی قابل اعتماد فعال شده است سیستم ذخیره سازی ابری

دانلود مقاله به منظور ایجاد یک دادرسی قابل اعتماد فعال شده است سیستم ذخیره سازی ابری

دانلود مقاله به منظور ایجاد یک دادرسی قابل اعتماد فعال شده است سیستم ذخیره سازی ابری

موضوع انگلیسی:Towards building a trustworthy litigation hold enabled
cloud storage system
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:13
سال انتشار:2015

چکیده

دعاوی حقوقی بخشهای اجتناب ناپذیری از دعاوی مدنی مدرن است که سازمان را ملزم می کند
حفظ کلیه اشکال اسناد مربوط به دعوی در مدلهای فعلی ذخیره سازی داده ، این
شامل اسناد ذخیره شده در ابرها می شود. با این حال ، به دلیل ماهیت اساسی امروز
ابرها ، استفاده از یک سیستم مدیریت دعاوی قابل اعتماد بسیار چالش برانگیز است.
برای پیچیده تر شدن اوضاع ، متهمان یا شاکیان می توانند با دادگاه تبانی کنند
ارائه دهنده خدمات ابری (CSP) برای دستکاری اسناد تحت نگه داری. در صورت عدم رعایت دعوای دعوی برای اثبات ، عواقب جدی می تواند به دنبال داشته باشد
ذخیره شده در ابر ، و در نتیجه تحریم های قانونی برای spoliation. این نه تنها به افراد آسیب می رساند
شهرت یک سازمان بلکه وضع تحریم ها مانند جریمه ، مجازات و غیره
در این مقاله ، ما مدلی از مدیریت نگهداری دعاوی قابل اعتماد را برای سیستم های ذخیره سازی مبتنی بر ابر تعریف می کنیم و ویژگی های کلیدی امنیتی را مشخص می کنیم. بر اساس مدل ، ما
پیشنهاد یک سیستم قابل اعتماد LIitigation hold eNabled Cloud Storage (LINCS). ما نشان می دهیم
که LINCS می تواند خصوصیات امنیتی مورد نیاز را در یک سناریوی خصمانه قوی ارائه دهد ،
جایی که شاکی یا متهم با CSP مخرب تبانی می کنند. پیاده سازی نمونه اولیه ما نشان می دهد که سربار عملکرد استفاده از LINCS بسیار پایین است (به طور متوسط ​​1.4
برای کاربر) ، که نشان می دهد چنین دعاوی سیستم ذخیره سازی فعال را می توان با ابرهای واقعی ادغام کرد

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید