دانلود مقاله بهینه سازی پارک ماشین آلات با استفاده از نرم افزار OTR-7 در زمینه کشاورزی پایدار

دانلود مقاله بهینه سازی پارک ماشین آلات با استفاده از نرم افزار OTR-7 در زمینه کشاورزی پایدار

دانلود مقاله بهینه سازی پارک ماشین آلات با استفاده از نرم افزار OTR-7 در زمینه کشاورزی پایدار

دانلود مقاله بهینه سازی پارک ماشین آلات با استفاده از نرم افزار OTR-7 در زمینه کشاورزی پایدار

موضوع انگلیسی:Optimisation of the machinery park with the use of OTR-7 software
in context of sustainable agriculture
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:6
سال انتشار:2015

چکیده

مقاله امکان استفاده از نرم افزار OTR-7 (Organizer of Agricultural Technology) را برای بهینه سازی نرم افزار ارائه می دهد
تجهیزات پارک ماشین آلات در کشاورزی پایدار الگوریتم های کاربردی امکان انتخاب تجهیزات فنی مربوطه را فراهم می کند
که امکان انجام کارهای میدانی برنامه ریزی شده را ممکن می سازد. به دلیل استفاده از نرم افزارهای تخصصی ، آثار اقتصادی مطلوب و
می توان مزیت رقابتی به دست آورد و ریسک مربوط به خرید تجهیزات گران قیمت را به حداقل رساند.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید