دانلود مقاله بهبود اشتراک گذاری اطلاعات زنجیره تامین

دانلود مقاله بهبود اشتراک گذاری اطلاعات زنجیره تامین

دانلود مقاله بهبود اشتراک گذاری اطلاعات زنجیره تامین

دانلود مقاله بهبود اشتراک گذاری اطلاعات زنجیره تامین

موضوع انگلیسی:Improving supply chain information sharing
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:8
سال انتشار:2015

چکیده

اطلاعات دقیق و معتبر برای حمایت از فرآیندهای تصمیم گیری مورد نیاز است. با توجه به تعداد زیادی از شرکت کنندگان که معمولاً در عملیات زنجیره تامین مشارکت دارند ، سازمانها اغلب این بیماری را مشکل می دانند
به اشتراک گذاری موثر اطلاعات در یک زنجیره تأمین ؛ بنابراین ، این تحقیق راههای بهبود را مورد بررسی قرار داد
اشتراک اطلاعات در عملیات زنجیره تامین برای یک سازمان خدمات حمل و نقل دریایی.
روش مطالعه موردی ، مطالعه موردی ، از روش طراحی برای شش سیگما (DFSS) برای طراحی یک روش استفاده کرد
راه حل فناوری اطلاعات که به طور م informationثر اطلاعات را بین لایه های درون خود منتقل می کند
زنجیره تأمین در مورد حرکت مواد از طریق بارج های داخلی تانک تجزیه و تحلیل مقایسه ای
تأیید و اندازه گیری های پایه انجام شده نشان می دهد که این پروژه موفق بوده است زیرا
فرآیند جدید نیازهای محیط کاری را که برای آن طراحی شده بود برآورده می کرد. برای سازمان
که در این تحقیق شرکت کرد ، اتخاذ موفقیت آمیز رویکرد جدید برای به اشتراک گذاری اطلاعات
بهبود ارتباطات و تصمیم گیری در زنجیره تامین آنها.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید