دانلود مقاله بررسی نیاز به درس اخلاق در صنعت مهمان نوازی چین

دانلود مقاله بررسی نیاز به درس اخلاق در صنعت مهمان نوازی چین

دانلود مقاله بررسی نیاز به درس اخلاق در صنعت مهمان نوازی چین

دانلود مقاله بررسی نیاز به درس اخلاق در صنعت مهمان نوازی چین

موضوع انگلیسی:Examining the need of ethics course in China hospitality industry
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:6
سال انتشار:2014

چکیده
با توسعه سریع گردشگری در چین ، مهم است که استانداردهای اخلاقی آن مطابق انتظارات بین المللی باشد.
با این حال ، آموزش اخلاق حرفه ای در بسیاری از برنامه های مهمان نوازی در چین تا حد زیادی نادیده گرفته می شود. بنابراین ، این مطالعه
تلاش برای درک درک پزشکان مهمان نوازی نسبت به نیاز به آموزش اخلاق. مصاحبه حضوری
با بیست نفر از مدیران مهمان نوازی برای جلب نظر آنها انجام شد. نتیجه گیری می شود که به دلیل سیاست تک فرزندی ،
امروزه بسیاری از جوانان خرابکار نگرش کاری ضعیفی از خود نشان می دهند و رفتارهای بی ملاحظه ای نشان می دهد که نیاز به یک
دوره اخلاق مهمان نوازی قوی و فوری است.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید