دانلود مقاله بررسی رابطه بین اطلاعات شایستگی فناوری و مدیریت کیفیت

دانلود مقاله بررسی رابطه بین اطلاعات شایستگی فناوری و مدیریت کیفیت

دانلود مقاله بررسی رابطه بین اطلاعات شایستگی فناوری و مدیریت کیفیت

دانلود مقاله بررسی رابطه بین اطلاعات شایستگی فناوری و مدیریت کیفیت

موضوع انگلیسی:Exploring the relationship between information
technology competence and quality management
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:14
سال انتشار:2015

چکیده
معرفی فناوری اطلاعات (IT) به یک ضرورت برای رقابت تبدیل شده است
در اکثر صنایع ، بنابراین اجرای ساده یک استراتژی فناوری اطلاعات برای دستیابی به یک روش بهتر کافی نیست
عملکرد محکم مرور ادبیات فناوری اطلاعات را تنها زمانی که با آن ترکیب شود به عنوان یک ابزار مفید نشان می دهد
سایر منابع و شیوه های شرکت هدف این مقاله تحلیل مکمل بودن است
بین فناوری اطلاعات و یکی از رایج ترین و تثبیت شده ترین شیوه های سازمانی ،
شیوه های مدیریت کیفیت (QMP). مدل سازی معادلات ساختاری با داده های جمع آوری شده از
مدیران 230 شرکت اسپانیایی بین فناوری اطلاعات و QMP رابطه مثبت و معناداری را نشان می دهند.
یافته ها درک عمیقی از هر دو رشته و چندین نتیجه را در اختیار ما قرار می دهند
برای موفقیت آن
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید