دانلود مقاله برخی ملاحظات در زمینه ایجاد سیاست های اخلاقی

دانلود مقاله برخی ملاحظات در زمینه ایجاد سیاست های اخلاقی

دانلود مقاله برخی ملاحظات در زمینه ایجاد سیاست های اخلاقی

دانلود مقاله برخی ملاحظات در زمینه ایجاد سیاست های اخلاقی

موضوع انگلیسی:Some Considerations on the Construction of Ethics Policies

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:9
سال انتشار:2014

چکیده
در این مقاله ما پیشنهاد می کنیم که ارزشهای اخلاقی یک سازمان را به ارزشهای اخلاقی بنیادی که در اطراف آن
سازمان شکل گرفت و فعالیت می کند ، و ارزشهای عملیاتی – که حول آن شیوه های خوب سازمان تنظیم شده است.
ارزشهای تشکیل دهنده با مأموریت سازمان و ارزشهای عملیاتی با سیاستهای سازمان در ارتباط است
سازمان ، محصولات و خدمات آن هدف از این تحقیق شناسایی ارزشهای اصلی و ابزاری است که زیربنای آن است
ایجاد سیاست های اخلاقی منسجم در سازمان ، با اشاره خاص به مدیریت دولتی (متئی ، 2010). ما
علاقمندند که چگونه ارزشهای اخلاقی موجود در سیاستهای اخلاقی یک سازمان عملیاتی می شوند و کدام ها هستند
استراتژی هایی که از طریق آنها سازمان ها براساس مهارت های اخلاقی مجموعه مهارت های اخلاقی خاصی را در بین اعضای خود ایجاد می کنند.
ارزشهای اخلاقی عملیاتی سازمان که به عنوان منبع موفقیت شناخته می شوند ، هستند

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید