دانلود مقاله بحران مدلهای اخلاقی ملی – پیامدهای یادگیری کسب و کار اخلاق در دانشگاههای رومانی

دانلود مقاله بحران مدلهای اخلاقی ملی – پیامدهای یادگیری کسب و کار اخلاق در دانشگاههای رومانی

دانلود مقاله بحران مدلهای اخلاقی ملی – پیامدهای یادگیری کسب و کار اخلاق در دانشگاههای رومانی

دانلود مقاله بحران مدلهای اخلاقی ملی – پیامدهای یادگیری کسب و کار اخلاق در دانشگاههای رومانی

موضوع انگلیسی:Crisis of national ethical models – implications on learning business
ethics in Romanian universities
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:5
سال انتشار:2014

چکیده
بر اساس شاخص ادراک فساد ، که توسط شفافیت بین المللی برای سال 2011 محاسبه شده است ، رومانی در رتبه 75 قرار دارد
از 183 کشور مورد تجزیه و تحلیل ، با نمره 3.6 از 10 (در اتحادیه اروپا ، از 27 ایالت در رتبه 25 قرار دارد.
از بلغارستان و یونان پیشی گرفت). بر همین اساس ، فشارسنج جهانی فساد داده های نگران کننده دیگری را برای سال 2010 ارائه می دهد:
محیط کسب و کار/ بخش خصوصی فاسد تلقی می شود (نمره 3.6 از 5). تنها 2 درصد از پاسخ دهندگان به
محیط کسب و کار/ بخش خصوصی در این شرایط ، حال حاضر نمی تواند مدلهای اخلاقی زیادی را ارائه دهد ، به ویژه در زمینه تجارت.
بدتر از آن ، هیچ یک از سنت ها سخاوتمندتر به نظر نمی رسد ، دو مثال در حمایت از این ادعا مرتبط است: در رومانی ، غیرقانونی (در
در واقع ، یک نوع سرقت) بیش از حد به عنوان یک افسانه مورد ارزیابی قرار گرفت. در فرهنگ عامه ، عناصری وجود دارد که بیان کننده آنها هستند
برخی از اشکالات شخصیت جمعی

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید