دانلود مقاله با موضوع HPLC-PDA همراه با شیمی سنجی برای نشانگرهای شیمیایی Paeoniae رادیکس آلبا

دانلود مقاله با موضوع HPLC-PDA همراه با شیمی سنجی برای نشانگرهای شیمیایی Paeoniae رادیکس آلبا

دانلود مقاله با موضوع HPLC-PDA همراه با شیمی سنجی برای نشانگرهای شیمیایی Paeoniae رادیکس آلبا

دانلود مقاله با موضوع HPLC-PDA همراه با شیمی سنجی برای نشانگرهای شیمیایی Paeoniae رادیکس آلبا 

 

در قالب pdf و در 9  اسلاید،قابل ویرایش، شامل:

موضوع به انگلیسی:HPLC-PDA combined with chemometrics for chemical markers of Paeoniae
Radix Alba before and after sulfur-fumigated

بخشی از متن:To quantitatively compare the chemical composition of Paeoniae Radix Alba before and after sulfur-fumigated by
using HPLC fingerprint and chemometrics, to provide a reference for the quality evaluation of Paeoniae Radix
Alba. Establish the fingerprints of 9 batches of white peony and its sulfur-fumigated products, combined with
orthogonal partial least squares-discriminant analysis (PLS-DA) to compare the composition differences of white
peony before and after sulfur-fumigation. For the quantitative analysis of sexual components, differential compounds
were identified by UPLC-MS. The contents of gallic acid, catechins, albiflorin, paeoniflorin, 1,2,3,4,6-pentagalloyl
glucose and benzoylpaeoniflorin before and after sulfur-fumigation Paeoniae Radix Alba were
determined, and there were 6 common peaks in the HPLC fingerprints of Paeoniae Radix Alba before and after
sulfur-fumigated. There were 6 common peaks in Paeoniae Radix Alba without sulfur-fumigated, and 7 peaks
after sulfur-fumigated. The differential compound (peak 7) was proven to be paeoniflorin sulfite.The differential
compound was proven to be paeoniflorin sulfite. This method can be used for fingerprint analysis and quantitative
analysis of different components of Paeoniae Radix Alba and sulfur-fumigated Paeoniae Radix Alba, and
can distinguish Paeoniae Radix Alba from sulfur-fumigated Paeoniae Radix Alba.

 

 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید