دانلود مقاله با موضوع Aplysiadione و aplysiaenal: واسطه های بیوسنتزی کوتاه شده از آپلیزیاتوکسین ها

دانلود مقاله با موضوع Aplysiadione و aplysiaenal: واسطه های بیوسنتزی کوتاه شده از آپلیزیاتوکسین ها

دانلود مقاله با موضوع Aplysiadione و aplysiaenal: واسطه های بیوسنتزی کوتاه شده از آپلیزیاتوکسین ها

دانلود مقاله با موضوع Aplysiadione و aplysiaenal: واسطه های بیوسنتزی کوتاه شده از آپلیزیاتوکسین ها 

 

در قالب pdf و در  3 اسلاید،قابل ویرایش، شامل:

موضوع به انگلیسی:Aplysiadione and aplysiaenal: Truncated biosynthetic intermediates of
aplysiatoxins from a cyanobacterium

بخشی از متن:Aplysiatoxin و مشتقات آن از سیانوباکتری های دریایی جدا شده است. بیوسنتز ویژگی آنها
اسکلت های دو حلقه ای از یک پلی کتید واسطه خطی پیشنهاد شده است. دو پلی کتید، aplysiadione
(1) و aplysiaenal (2) از سیانوباکتریوم دریایی تولید شده Moorea (قبلاً) جدا شدند.
Lyngbya majuscula) جمع آوری شده در منطقه ساحلی اوکیناوا. ساختارهای شیمیایی پلی کتید مشخص شد
از HR ESI-MS و طیف NMR. Aplysiadione (1) مربوط به آنالوگ دکربوکسیله پیشنهادی است
واسطه بیوسنتزی آپلیزیاتوکسین ها Aplysiaenal (2) یک آنالوگ کوتاه شده از حد واسط خطی است. در
جداسازی aplysiadione (1) به شدت از مکانیسم های تشکیل حلقه پیشنهادی برای aplysiatoxins پشتیبانی می کند و
این ترکیب یک نمونه نادر از یک واسطه بیوسنتزی متابولیت های ثانویه پلی کتید از دریا است.
سیانوباکتری ها

 

 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید