دانلود مقاله با موضوع پیش بینی کننده موفقیت در عصب هیپوگلوسال کاشت محرک

دانلود مقاله با موضوع پیش بینی کننده موفقیت در عصب هیپوگلوسال کاشت محرک

دانلود مقاله با موضوع پیش بینی کننده موفقیت در عصب هیپوگلوسال کاشت محرک

دانلود مقاله با موضوع پیش بینی کننده موفقیت در عصب هیپوگلوسال کاشت محرک 

 

در قالب pdf و در  5 اسلاید،قابل ویرایش، شامل:

موضوع به انگلیسی:Predictors of success in hypoglossal nerve
stimulator implantation for obstructive sleep
apnea

بخشی از متن:چکیده هدف: دستورالعمل های فعلی برای کاشت محرک عصب هیپوگلوسال (HGNS)
واجد شرایط بودن شامل یافته های آندوسکوپی خواب ناشی از دارو (DISE) و سایر ویژگی های بیمار است
اما منجر به نرخ های بسیار متغیر موفقیت جراحی در سراسر موسسات می شود. هدف ما این بود
برای تعیین اینکه آیا عوامل اضافی که در ارزیابی قبل از عمل دیده می شوند می توانند به عنوان پیش بینی کننده استفاده شوند یا خیر
موفقیت جراحی
طراحی مطالعه: بررسی نمودار گذشته نگر.
مکان: مرکز پزشکی مراقبت های عالی دانشگاهی تک موسسه.
موضوع مقاله: و روش کار: این مطالعه شامل بیماران مبتلا به آپنه انسدادی خواب (OSA) بود که
بین سالهای 2015 تا 2018 تحت کاشت HGNS قرار گرفت. موفقیت جراحی به عنوان یک بعد از عمل تعریف شد.
شاخص آپنه-هیپوپنه (AHI) کمتر از 20 رویداد در ساعت و کاهش AHI
حداقل 50 درصد نتایج پلی سومنوگرام قبل از عمل (PSG)، یافته‌های DISE و پارامترهای فیزیکی
بین موفقیت ها و شکست های جراحی مقایسه شد.
یافته‌ها: در مجموع 68 بیمار در آنالیز قرار گرفتند. میزان موفقیت کلی جراحی
79.4 درصد (54/68) بود. افزایش AHI قبل از عمل با افزایش احتمال ابتلا همراه بود
شکست درمان، با AHI (36.9 16.8) رویداد در ساعت در گروه موفقیت در مقایسه
به (49.4 19.6) رویداد در ساعت در گروه شکست (P Z 0.05). بیماران مشاهده شده به جزئی
فروپاشی اوروفارنکس جانبی در DISE بیشتر با شکست درمان همراه بود
گروه نسبت به گروه موفقیت (P Z 0.04).

 

 

 

 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید