دانلود مقاله با موضوع مومتازون فوروات و فلوتیکازون فوروات به همان اندازه

دانلود مقاله با موضوع مومتازون فوروات و فلوتیکازون فوروات به همان اندازه

دانلود مقاله با موضوع مومتازون فوروات و فلوتیکازون فوروات به همان اندازه

دانلود مقاله با موضوع مومتازون فوروات و فلوتیکازون فوروات به همان اندازه  

 

در قالب pdf و در 5  اسلاید،قابل ویرایش، شامل:

موضوع به انگلیسی:Mometasone furoate and fluticasone furoate
are equally effective in restoring nasal
epithelial barrier dysfunction in allergic
rhinitis

بخشی از متن:چکیده
نقص اتصال محکم (TJ) با عملکرد مانع اپیتلیال معیوب در ارتباط است.
رینیت آلرژیک (AR). کورتیکواستروئیدهای داخل بینی داروهای قوی هستند که اغلب برای درمان AR استفاده می شوند و هستند
نشان داده شده است که یکپارچگی اپیتلیال را با اثر بر TJ ها و با کاهش تولید سیتوکین نوع 2 بازیابی می کند.
با این حال، تأثیر طبقات مختلف کورتیکواستروئیدهای داخل بینی بر سد اپیتلیال وجود ندارد.
مورد مطالعه قرار گرفته است. بنابراین، ما اثر 2 کورتیکواستروئید داخل بینی یعنی فلوتیکاسون را مقایسه کردیم.
فوروات (FF) و مومتازون فوروات (MF) بر عملکرد سد اپیتلیال. هر دو FF و MF به طور مشابه
افزایش مقاومت الکتریکی ترانس اپیتلیال کشت های اولیه سلول های اپیتلیال بینی از AR
بیماران. در مدل موش آسم آلرژیک ناشی از گرد و غبار خانگی، FF و MF مشابه بودند
اثرات مفید بر نفوذپذیری مخاطی فلورسئین ایزوتیوسیانات-دکستران 4 کیلو دالتون، ائوزینوفیلیک
نفوذ و سطوح IL-13. هر دو مولکول بیان mRNA پروتئین های TJ اکلودین را افزایش دادند
و zonula occludens-1، در نتیجه عملکرد سد اپیتلیال را بازیابی می کند. در نهایت، ما آن را درازمدت نشان دادیم
درمان FF همچنین بیان اکلودین را در بیماران AR در مقایسه با گروه شاهد افزایش داد. که در
نتیجه گیری، هر دو FF و MF به طور موثر عملکرد سد اپیتلیال را با افزایش بیان بازیابی می کنند
پروتئین های TJ در بیماران AR

 

 

 

 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید