دانلود مقاله با موضوع مصرف کلسیم و ویتامین D در افراد آلرژیک در مقابل کودکان غیر آلرژیک و نگرش

دانلود مقاله با موضوع مصرف کلسیم و ویتامین D در افراد آلرژیک در مقابل کودکان غیر آلرژیک و نگرش

دانلود مقاله با موضوع مصرف کلسیم و ویتامین D در افراد آلرژیک در مقابل کودکان غیر آلرژیک و نگرش

دانلود مقاله با موضوع مصرف کلسیم و ویتامین D در افراد آلرژیک در مقابل کودکان غیر آلرژیک و نگرش  

 

در قالب pdf و در  11 اسلاید،قابل ویرایش، شامل:

موضوع به انگلیسی:Calcium and vitamin D intake in allergic
versus non-allergic children and
corresponding parental attitudes towards
dairy products

بخشی از متن:چکیده
مقدمه: فرض بر این است که والدین کودکان مبتلا به شرایط آلرژیک به لبنیات اعتقاد دارند
محصولات به طور بالقوه برای فرزندشان مضر هستند.
هدف: این مطالعه به مقایسه دریافت کلسیم و ویتامین D در افراد آلرژیک با غیر آلرژیک می‌پردازد.
کودکان و باورهای والدین در مورد شیر و لبنیات.
روش کار: یک پیمایش و پرسشنامه بسامد غذا بر روی والدین کودکان اجرا شد.
بین 3 تا 13 سال، 110 مبتلا به بیماری آلرژیک (رینیت آلرژیک، آسم، آلرژی غذایی و/یا
درماتیت آتوپیک) در مقابل 110 بدون بیماری آلرژیک. دریافت کلسیم و ویتامین D محاسبه شد
از پرسشنامه فرکانس غذا و در مقایسه با توصیه های مؤسسه ملی بهداشت.
ارتباط بین آتوپی، دریافت کلسیم و ویتامین D و باورها مورد بررسی قرار گرفت
با استفاده از آزمون کای اسکوئر (05/0 ¼). توزیع بین افراد با استفاده از Mann- مورد بررسی قرار گرفت.
تست Whitney-U (0.05 ¼

 

 

 

 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید