دانلود مقاله با موضوع دسترسی به مزایای جنگل جامعه: نیاز رانده یا علاقه محور

دانلود مقاله با موضوع دسترسی به مزایای جنگل جامعه: نیاز رانده یا علاقه محور

دانلود مقاله با موضوع دسترسی به مزایای جنگل جامعه: نیاز رانده یا علاقه محور

دانلود مقاله با موضوع  دسترسی به مزایای جنگل جامعه: نیاز رانده یا علاقه محور

 

در قالب pdf و در 10  اسلاید،قابل ویرایش، شامل:

موضوع به انگلیسی:Access to community forest benefits: need driven or interest driven

بخشی از متن:کاهش فقر، بهبود معیشت، و پتانسیل ارتقای برابری جنگل های جامعه (CF)
از منظر نظری غیرقابل انکار هستند، اما تحقق آنها به دلیل سوال برانگیزتر به نظر می رسد
تنظیم و اجرای قوانینی که دسترسی به CF و محصولات جنگلی را محدود می کند. این دست نوشته تهیه شده است
بر اساس داده های 45 گروه کاربر CF (CFUGs) شامل 1111 خانوار نپال. هدف این مقاله
تعیین سطح دسترسی به محصولات مختلف جنگلی (هیزم، علوفه، الوار)، توزیع مجدد منابع طبیعی
ارزش منابع (وام) و زیرساخت های عمومی با بودجه CFUG (آبیاری، برق، مدرسه، آب)
گروه های مختلف کاربران بر اساس اجتماعی (کاست)، سیاسی (عضویت در کمیته اجرایی، نخبگان سیاسی)،
و مقوله های اجتماعی-اقتصادی (رتبه های رفاه). آزمون زوجی انجام شد تا بفهمیم که آیا چیزی معنادار است
تفاوت در دسترسی به مزایا بین این گروه ها. رگرسیون لجستیک برای شناخت رابطه اجرا شد
متغیرهای مستقل مختلف با دسترسی به محصولات جنگلی و مزایای تعلق گرفته از جنگل. تحلیل آماری
تفاوت های آماری بسیار کمی را در دسترسی به مزایا بین خانوارها هنگام گروه بندی نشان می دهد
اساس کاست و به دنبال آن رتبه های رفاه. با این حال، وضعیت سیاسی و پیوند، یعنی
عضویت در یک کمیته اجرایی به طور مثبت و قابل توجهی با مزایای سودآورتری همراه است
(به عنوان مثال، چوب، وام). زنان سرپرست خانوار همیشه منفی هستند (و به طور قابل توجهی در برخی از مزایا)
همراه با تمام مزایا این مطالعه نشان می دهد که نیاز به تغییر پارادایم در مطالعات و سیاست ها وجود دارد
از تحلیل طبقه ای و مبتنی بر ثروت گرفته تا قدرت، وضعیت سیاسی و ارتباط با تصمیم گیری
بدن.

 

 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید