دانلود مقاله با موضوع جفت شدن کتون‌های معطر مبتنی بر نور مرئی با استفاده از پریلن مشتقات

دانلود مقاله با موضوع جفت شدن کتون‌های معطر مبتنی بر نور مرئی با استفاده از پریلن مشتقات

دانلود مقاله با موضوع جفت شدن کتون‌های معطر مبتنی بر نور مرئی با استفاده از پریلن مشتقات

دانلود مقاله با موضوع جفت شدن کتون‌های معطر مبتنی بر نور مرئی با استفاده از پریلن مشتقات 

 

در قالب pdf و در  6 اسلاید،قابل ویرایش، شامل:

موضوع به انگلیسی:Visible-light-driven reductive coupling of aromatic ketones using perylene
derivatives as photoredox catalysts: Improvement of reaction efficiency by
the addition of acetic acid

بخشی از متن:جفت‌شدگی کتون‌های آروماتیک با کاتالیزور فوتوردوکس با استفاده از پریلن به‌عنوان یک فوتوردوکس ساده آلی
کاتالیزور به طور قابل توجهی با افزودن اسید استیک بهبود یافت. به عنوان مثال، جفت کاهشی از
استوفنون در غیاب اسید استیک 1،2-دیول مربوطه را تنها در 12 درصد بازده داد، در حالی که در
حضور اسید استیک (10 برابر نسبت به استوفنون) 1،2-دیول را در بازده 67 درصد داد. اضافه شدن از
اسید استیک همچنین به طور موثر جفت کاهشی سایر کتون های معطر را بهبود بخشید. اثر استیک اسید
همچنین در فرآیندهای کاتالیزوری با استفاده از P-پریلن، مشتق پریلن حاوی پلی متاکریلات قابل توجه بود.
نصفه، به عنوان یک کاتالیزور فوتوردوکس از نوع پلیمری به جای پریلن.

 

 

 

 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید