دانلود مقاله با موضوع تعیین مستقیم استریوشیمی مطلق α-متیل سلنوسیستئین با استفاده از روش موشر

دانلود مقاله با موضوع تعیین مستقیم استریوشیمی مطلق α-متیل سلنوسیستئین با استفاده از روش موشر

دانلود مقاله با موضوع تعیین مستقیم استریوشیمی مطلق α-متیل سلنوسیستئین با استفاده از روش موشر

دانلود مقاله با موضوع تعیین مستقیم استریوشیمی مطلق α-متیل سلنوسیستئین با استفاده از روش موشر

 

در قالب pdf و در 5  اسلاید،قابل ویرایش، شامل:

موضوع به انگلیسی:Direct determination of absolute stereochemistry of α-methylselenocysteine
using the Mosher method

بخشی از متن:موشر آمیدهای آلفا – متیل سلنوسیستئین برای تعیین استریوشیمی مطلق
کربن آلفا با مانع فضایی با استفاده از طیف‌سنجی‌های 1H، 13C، 19F، و 77Se NMR. پس از تجزیه و تحلیل این طیف ها
با استفاده از روش موشر تعیین شده، استریوشیمی کربن α به صورت (R) تعیین شد که
متعاقباً با استفاده از کریستالوگرافی اشعه ایکس تأیید شد.

 

 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید