دانلود مقاله با موضوع ترکیبات فروسنیل یونی پیش بینی نشده بر اساس 5،50-bis (1-هیدروکسی تترازول)

دانلود مقاله با موضوع ترکیبات فروسنیل یونی پیش بینی نشده بر اساس 5،50-bis (1-هیدروکسی تترازول)

دانلود مقاله با موضوع ترکیبات فروسنیل یونی پیش بینی نشده بر اساس 5،50-bis (1-هیدروکسی تترازول)

دانلود مقاله با موضوع ترکیبات فروسنیل یونی پیش بینی نشده بر اساس 5،50-bis (1-هیدروکسی تترازول) 

 

در قالب pdf و در 11  اسلاید،قابل ویرایش، شامل:

موضوع به انگلیسی:Unanticipated ionic ferrocenyl compounds based on
5,50-bis(1-hydroxytetrazole). Molecular structures, anti-migration and
burning rate catalytic performances

بخشی از متن:بیست و یک ترکیب یونی فروسنیل آمونیوم (1-17) و 1،2،4-تریازولیوم (18-21) مشتق شده از 5،50-bis
(1-هیدروکسی تترازول) با NMR، FT-IR، UV-Vis و تجزیه عنصری سنتز و مشخص شد.
با هدف بهبود توانایی ضد مهاجرت کاتالیزورهای سرعت سوختن مبتنی بر فروسن خنثی و کاهش حساسیت
ترکیبات فروسنیل یونی حاوی آنیون های پیکرات. شش ترکیب جدید نیز اضافه شد
با پراش اشعه ایکس تک کریستالی مشخص می شود. نتایج توصیف نشان داد که با تبادل یونی
واکنش های 1-10، 12، 15 و 17 ترکیبات پیش بینی شده در ساختار مولکولی آنها هستند، ترکیبات 11،
13 و 16 توسط برش پیوند C-N واحدهای کاتیون فروسنیل دو هسته ای تشکیل شد و 18-21 به دست آمد.
با پروتونه شدن آنیون دو ظرفیتی 5،50-bis (1-hydroxytetrazolate) در یک اتم اکسیژن. وزن سنجی حرارتی
و تست ضد مهاجرت نشان داد که ترکیبات جدید از نظر حرارتی بسیار پایدار هستند و نوسانات کمی را نشان می‌دهند.
و گرایش کم مهاجرت مطالعات ولتامتری چرخه ای نشان داد که بیشتر نمک های جدید برگشت ناپذیر هستند
سیستم های ردوکس تست های حساسیت نسبت به ضربه نشان داد که ترکیبات 1-17 ترکیبات غیر حساس هستند.
آزمایش‌های کاتالیزوری نشان داد که همه ترکیبات تأثیرات زیادی بر تخریب حرارتی آمونیوم دارند.
پرکلرات و 1،3،5-ترینیترو-1،3،5-تریازاسیکلو هگزان. ترکیبات 13-15 را می توان به عنوان جایگزین بالقوه استفاده کرد
به کاتوسن در پیشرانه های جامد مرکب

 

 

 

 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید