دانلود مقاله با موضوع تاثیر خدمات بانکداری الکترونیک کیفیت در وفاداری الکترونیکی

دانلود مقاله با موضوع تاثیر خدمات بانکداری الکترونیک کیفیت در وفاداری الکترونیکی

دانلود مقاله با موضوع تاثیر خدمات بانکداری الکترونیک کیفیت در وفاداری الکترونیکی

دانلود مقاله با موضوع تاثیر خدمات بانکداری الکترونیک کیفیت در وفاداری الکترونیکی 

 

در قالب pdf و در  17 اسلاید،قابل ویرایش، شامل:

موضوع به انگلیسی:Impact of e-banking service
quality on e-loyalty in pandemic
times through interplay of
e-satisfaction

بخشی از متن:خلاصه
هدف – هدف این مطالعه بررسی تجربی کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک و تاثیر آن بر بانکداری الکترونیکی است.
وفاداری از طریق تأثیر میانجی رضایت بانکداری الکترونیکی دارندگان حساب سه داخلی
بانک های مهم سیستمی پاکستان در طول کووید-19 برای بررسی خدمات الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفتند
توسط این بانک ها ارائه می شود.
طرح/روش‌شناسی/رویکرد – داده‌ها از طریق پرسشنامه اقتباسی و با استفاده از آن جمع‌آوری شد
ایمیل ها و برنامه های پیام رسانی پایگاه داده یک شرکت بازاریابی محلی در پاکستان استفاده شد و
976 پاسخ در تجزیه و تحلیل گنجانده شد. برای آزمون از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد
گزاره های مطالعه
یافته‌ها – یافته‌ها نشان می‌دهند که قابلیت اطمینان و طراحی وب‌سایت وفاداری بانکداری الکترونیک را افزایش می‌دهد،
به ویژه در طول COVID-19. ارتباط بین حریم خصوصی و امنیت بانکداری الکترونیک و وفاداری به بانکداری الکترونیک بود
به طور کامل توسط رضایت بانکداری الکترونیکی واسطه شد. با این حال، اثر غیر مستقیم قابلیت اطمینان و وب سایت
طراحی با وفاداری بانکداری الکترونیک تا حدی واسطه شد

 

 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید