دانلود مقاله با موضوع آناتومی رادیولوژیک پنجره گرد مربوط به کاشت حلزون و داخلی است

دانلود مقاله با موضوع آناتومی رادیولوژیک پنجره گرد مربوط به کاشت حلزون و داخلی است

دانلود مقاله با موضوع آناتومی رادیولوژیک پنجره گرد مربوط به کاشت حلزون و داخلی است

دانلود مقاله با موضوع آناتومی رادیولوژیک پنجره گرد مربوط به کاشت حلزون و داخلی است  

 

در قالب pdf و در  8 اسلاید،قابل ویرایش، شامل:

موضوع به انگلیسی:Radiologic anatomy of the round window
relevant to cochlear implantation and inner
ear drug deliver

بخشی از متن:چکیده هدف: تعیین روابط آناتومیک و تنوع پنجره گرد
نشانه های جراحی غشاء به استخوان در توموگرافی کامپیوتری
طراحی مطالعه: بررسی تصویربرداری گذشته نگر.
روش کار: 100 تصویر استخوان تمپورال مورد بررسی قرار گرفت. اندازه گیری های مستقیم برای به دست آمد
موقعیت غشاء فواصل بردار و زاویه از ناحیه umbo و استخوانی محاسبه شد
از مختصات نرم افزار نمایشگر تصویر.
نتایج: زاویه غشای پنجره گرد در محل اتصال به چرخش پایه حلزونی بود
(42.1 8.6). موقعیت غشاء نسبت به سطح عصب صورت از طریق صورت
شکاف (14.7 5.2) خلفی از یک خط مرجع کشیده شده از شکاف صورت به کاروتید بود.
کانال در مورد دارورسانی از طریق تمپان، غشای پنجره گرد هدایت شد
4.1 میلی متر در بالا از حلقه تحتانی و 5.4 میلی متر در قدامی از حلقه خلفی.
غشای پنجره گرد به طور متوسط ​​به سمت بالا از حلقۀ تحتانی زاویه داشت
(77.1 27.9) و کمی جلوتر از حلقه خلفی (19.1 11.1). میانگین فاصله
غشای پنجره گرد از Umbo 4 میلی متر بود و در عقب 30 چرخش در جهت عقربه های ساعت بود.
از یک عمود کشیده شده از umbo به حلقه تحتانی به سمت حلقه خلفی.

 

 

 

 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید