دانلود مقاله با موضوع آمیناسیون آلیلیک و انتقال پیوند دوگانه کربن-کربن توسط کمپلکس ها

دانلود مقاله با موضوع آمیناسیون آلیلیک و انتقال پیوند دوگانه کربن-کربن توسط کمپلکس ها

دانلود مقاله با موضوع آمیناسیون آلیلیک و انتقال پیوند دوگانه کربن-کربن توسط کمپلکس ها

دانلود مقاله با موضوع آمیناسیون آلیلیک و انتقال پیوند دوگانه کربن-کربن توسط کمپلکس ها 

 

در قالب pdf و در  7 اسلاید،قابل ویرایش، شامل:

موضوع به انگلیسی:Allylic amination and carbon–carbon double bond transposition
catalyzed by cobalt(II) azodioxide complexes

بخشی از متن:نمک های کمپلکس دی فنیلازودی اکسید کبالت (II) غیرمعمول [Co(az)4](PF6)2 و [Co(bpy)(az)2](PF6)2 شده اند.
نشان داده شده است که واکنش جابجایی پیوند دوگانه آللیک آمیناسیون/C-C 2-متیل-2-پنتن را با
PhNHOH، با تعداد گردش مالی حدود 4. مکانیسمی پیشنهاد شده است که انتقالی شبیه نیتروزو ان را شامل شود.
یک قسمت PhNO از لیگاند آزودی اکسید به آلکن، به دنبال کاهش محصول آلی برای تولید یک
کبالت (III) میانی، که خود توسط PhNHOH به کبالت (II) کاهش می یابد و PhNO را بازسازی می کند. هترو دیلز-
آزمایشات به دام انداختن توسکا نشان می دهد که یک مکانیسم "خارج از فلز" که در آن PhNO از کبالت آزاد می شود.
کمپلکس می شود و با آلکن ها واکنش نشان می دهد، بر خلاف مکانیسم "روی فلز" مشاهده شده توسط نیکلاس عمل می کند.
و همکاران برای [Fe(az)3](FeCl4)2.

 

 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید