دانلود مقاله ای در علوم بهداشتی

دانلود مقاله ای در علوم بهداشتی

دانلود مقاله ای در علوم بهداشتی

دانلود مقاله ای در علوم بهداشتی

موضوع انگلیسی:A paper in health sciences
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:6
سال انتشار:2015

چکیده

اخلاق و ارتباط با بیماران مهارتهای عرضی اساسی برای مقاطع پزشکی ، فیزیوتراپی و تغذیه است. که در
در این مدل ، دانش آموزان ارشد از ویدئو برای ایجاد موارد بالینی شبیه سازی شده با م ethلفه های اخلاقی و ارتباطی و رفتار استفاده می کنند
راهنمایی تحصیلی با استفاده از این موارد. برای اطمینان از ضبط فیلم با کیفیت ، دانش آموزان با زبان بصری آشنا می شوند
دانشجویان کارشناسی ارشد ارتباطات ، بنابراین چرخه یادگیری را تکمیل می کنند.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید