دانلود مقاله اولویت بندی مدیریت علف های هرز فعالیتها در کمبود داده محیط

دانلود مقاله اولویت بندی مدیریت علف های هرز فعالیتها در کمبود داده محیط

دانلود مقاله اولویت بندی مدیریت علف های هرز فعالیتها در کمبود داده محیط

دانلود مقاله اولویت بندی مدیریت علف های هرز فعالیتها در کمبود داده محیط

موضوع انگلیسی:Prioritising weed management
activities in a data deficient
environment
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:22
سال انتشار:2015

چکیده

در امتداد ساحل پیلبارا در استرالیای غربی (WA) تقریباً وجود دارد
598 جزیره با مساحت کل حدود 500 کیلومتر مربع
به محدودیت های بودجه و
پیچیدگی های لجستیکی به این معنی است که مدیریت این جزایر تمایل دارد
فرصت طلب تا کنون هیچ مروری بر تأسیس و
تأثیر علفهای هرز بر جزایر پیلبارا یا هرگونه تلاش برای اولویت بندی علفهای هرز جزیره
مدیریت. در بسیاری از موارد فقط وقوع علف های هرز ثبت شده است ،
ایجاد یک محیط کمبود داده برای تصمیم گیری مدیریت. این
هدف از این تحقیق ایجاد پایگاه داده از وقوع علف های هرز در
جزایر WA و ایجاد یک فرآیند اولویت بندی که یک لیست رتبه بندی ایجاد می کند
ترکیبات علف های هرز جزیره با استفاده از داده های موجود در اینجا ، ما توصیف می کنیم
مدلی با استفاده از فرمول های مقایسه زوجی در سلسله مراتب تحلیلی
فرآیند (AHP) ، چهار معیار که دشواری لجستیکی کار بر روی آن را توصیف می کند
هر جزیره (اندازه جزیره ، ناهمواری ، زمان سفر و مدت اقامت) و دو جزیره خوب
اقدامات تعیین شده برای ارزش حفاظتی یک جزیره (حداکثر
نمایندگی و حداکثر نادر بودن م ofثر هشت ویژگی). ما ارائه می دهیم
حساسیت رتبه بندی علف های هرز جزیره به تغییرات وزن اعمال شده برای هر یک
معیارهای تصمیم گیری با استفاده از آمار تاو کندال ما همچنین 20 رتبه برتر را ارائه می دهیم

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید