دانلود مقاله انتقال روشهای آموزش مدیریت کسب و کار از یک زمینه فرهنگی به دیگری

دانلود مقاله انتقال روشهای آموزش مدیریت کسب و کار از یک زمینه فرهنگی به دیگری

دانلود مقاله انتقال روشهای آموزش مدیریت کسب و کار از یک زمینه فرهنگی به دیگری

دانلود مقاله انتقال روشهای آموزش مدیریت کسب و کار از یک زمینه فرهنگی به دیگری

موضوع انگلیسی:Transferring methods to teach business administration from one
cultural context to another
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:14
سال انتشار:2015

چکیده
وقتی یک روش تدریس از یک بافت فرهنگی به زمینه دیگر منتقل می شود ، چه اتفاقی می افتد؟ در این مقاله به بررسی این موضوع می پردازیم
با نگاهی به نحوه انتقال شبیه سازی های مبتنی بر رایانه (CBS) از زمینه فرانسوی به مصری. در این
مقاله ما نشان می دهد ، از طریق مورد مصر ، چگونه فرهنگ و ویژگی های سیستم مدرسه بر یادگیری تأثیر می گذارد
توانایی ها. ما شرح می دهیم که چه اتفاقی می افتد وقتی دانش آموزان مصری با شیوه های یادگیری مواجه می شوند که قبلاً با آن روبرو نبوده اند
به دانشگاه ، در زمینه برنامه دو درجه ای مصری-فرانسوی در مدیریت تجارت و انفورماتیک کسب و کار.
ما نشان می دهیم که انتقال CBS به عنوان یک روش آموزشی تفاوت های فرهنگی بین دانش آموزان فرانسوی و مصری را نشان داد. به عنوان یک
در نتیجه اهداف آموزشی CBS به منظور در نظر گرفتن زمینه مصری دوباره تعریف شد

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید