دانلود مقاله انتخاب ، مشورت ، خشونت

دانلود مقاله انتخاب ، مشورت ، خشونت

دانلود مقاله انتخاب ، مشورت ، خشونت

دانلود مقاله انتخاب ، مشورت ، خشونت

موضوع انگلیسی:Choice, deliberation, violence
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:10
سال انتشار:2015

چکیده
اختلال شخصیت با خودآزاری و خودکشی و همچنین ارتکاب جرم و خشونت نسبت به آن همراه است
دیگران. این رفتارها زمانی با هم تداخل دارند که وسایلی که برای آسیب رساندن به خود یا اقدام به خودکشی انتخاب شده اند دیگران را در معرض خطر قرار می دهند. که در
در چنین شرایطی ، وضعیت روانی فرد در یک زمان ممکن است شرایط را برآورده کند
به دلیل مسئولیت کیفری ، و ضمانت بستری غیر ارادی در بیمارستان. من این تنش را در نحوه مردم بررسی می کنم
با اختلال شخصیت به ترتیب در انگلستان و به ترتیب در قانون جنایی و مدنی درمان می شوند
ولز: ممکن است از نظر روحی و روانی به اندازه کافی خوب در نظر گرفته شوند تا به خاطر جنایات خود مجازات شوند ، اما از نظر روانی به اندازه کافی خوب به نظر نمی رسد که حق تصمیم گیری خود را در مورد مسائلی که برای خود اهمیت جدی دارند حفظ کنند.
زندگی ، از جمله ادامه یا عدم ادامه آنها. مقاله به چهار بخش تقسیم می شود. پس از معرفی این تنش ، بخش 2 ماهیت اختلال شخصیت و روانشناسی زیربنای خشونت خودگردانی و هدایت دیگر را ترسیم می کند. بخش 3 به این پرسش ها می پردازد که آیا افراد مبتلا به اختلال شخصیتی خشن هستند ،
خواه نسبت به خود یا دیگران ، به طور معمول به ترتیب شرایط مسئولیت کیفری و ظرفیت ذهنی را دارا می باشند ، به ویژه این که آیا خواسته ها و ارزشهای اساسی آنها یا ناراحتی عاطفی آنها بر توانایی ذهنی آنها در تصمیم گیری در مورد درمان تأثیر می گذارد. بخش 4 سپس آنچه را که ممکن است برای رسیدگی به آن انجام دهیم بررسی می کند
تنش ، در محدوده قوانین جاری. با استناد به بررسی قانون بهداشت روانی 1983 ، من استدلال می کنم
از نظر اخلاقی توجیه می شود که افراد غیرعادی را در بیمارستان بستری کنیم که ژست می گیرند
اگر ما به طور همزمان متعهد شویم که برای آینده آنها در آینده کمک واقعی ارائه دهیم ، خطری جدی برای خود آنها خواهد بود
شکل درمان مناسب ، حمایت اجتماعی و فرصتهای زندگی بهتر – تأملی که به عنوان همه چیز
ایستاده در انگلستان و ولز ، به شدت فاقد آن است

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید