دانلود مقاله اقلام تعهدی

دانلود مقاله اقلام تعهدی

دانلود مقاله اقلام تعهدی

دانلود مقاله اقلام تعهدی

موضوع انگلیسی:Accruals
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:16
سال انتشار:2014

چکیده

این مقاله بحث گسترده ای در مورد موضوع "اقلام تعهدی" ارائه می دهد. هر چند بسیار
مقاله ای که از ادبیات مربوط به اقلام تعهدی شناخته شده است ، سعی می کند
مفاهیم را توسعه داده و نشان دهد که چگونه تزها پیوندهای محکمی را در انواع مختلف ایجاد می کنند
تم ها نقطه شروع تجزیه و تحلیل مربوط به ساختار تعهدی است.
این مورد به گونه ای تنظیم شده است که باید فقط در ترازنامه متوالی استراحت کند
و تقسیم داراییها/بدهیها به (i) پول نقد و نقدی تقریبی ،
داراییها/بدهیها و (ii) انواع دیگر داراییها/بدهیها. با توجه به این شکاف
از دارایی ها/بدهی ها می توان اجزای موجود در بنیاد را اندازه گیری کرد
معادله: درآمد نقدی + تعهدی خالص = سود جامع. کاغذ
سپس به بحث در مورد نحوه ارتباط تعهدی خالص با رشد فعالیتهای عملیاتی یک شرکت و میزان اطلاع رسانی یا گمراه کننده آن می پردازد.
این مبحث به نوبه خود با موضوع کیفیت درآمد یک شرکت ادغام می شود
و نقش محافظه کاری حسابداری در میان موضوعات باقی مانده ،
مقاله در مورد چگونگی مفهوم سازی تشخیص برای ارزیابی وجود یا نه بودن آن بحث می کند
اقلام تعهدی دوره به احتمال زیاد به سمت بالا یا پایین تعصب دارد. پیدایش می کند
با توجه به نحوه ایجاد اقلام تعهدی که ممکن است آموزنده تر از اقلام تعهدی GAAP باشد و نقش مطالعات مربوط به ارزش برای ارزیابی
محتوای اطلاعاتی سازه های تعهدی مقاله با فهرستی از
پیشنهاداتی در مورد اینکه چگونه تحقیقات آینده ممکن است با توجه به بحث ها اصلاح شود
در این صفحه.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید