دانلود مقاله اقدامات موثر برای کاهش آلودگی هوا از طریق خطر و کنترل

دانلود مقاله اقدامات موثر برای کاهش آلودگی هوا از طریق خطر و کنترل

دانلود مقاله اقدامات موثر برای کاهش آلودگی هوا از طریق خطر و کنترل

دانلود مقاله اقدامات موثر برای کاهش آلودگی هوا از طریق خطر و کنترل

موضوع انگلیسی:Effective measures to decrease air contaminants through risk and control

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:9
سال انتشار:2016

چکیده
صنایع نجاری هنوز شامل مشکلات گرد و غبار چوب است. کارگران جوان به ویژه در معرض آسیب هستند
خطرات ایمنی برای کاهش خطرات ، تغییر نگرش و افزایش دانش در مورد ایمنی بسیار مهم است.
آموزش ایمنی نشان داده است که نگرش های مثبت نسبت به ایمنی را در بین کارکنان ایجاد می کند. هدف
مطالعه حاضر تجزیه و تحلیل اثر کدهای QR است که به ویدئوهای Picture Mix Exposure (PIMEX) پیوند دارد
با تجزیه و تحلیل نگرش به این روش آموزش ایمنی و ایمنی در پاسخ های دانش آموزان. آموزش ایمنی
فیلم ها در برنامه های صنایع دستی دبیرستان برای نشان دادن خطرات گرد و غبار چوب و
روشهای کاهش قرار گرفتن در معرض گرد و غبار چوب یک مطالعه اولیه برای بررسی بهبود آموزش ایمنی در دو مدرسه برای آماده سازی برای مطالعه اصلی که آموزش ایمنی را بررسی کرده بود ، انجام شد
روش در سه مدرسه در مطالعه مقدماتی ، ابتدا از روش PIMEX در دانش آموزان استفاده شد
در حالی که قرار گرفتن در معرض گرد و غبار چوب اندازه گیری شد و سپس روی صفحه کامپیوتر نمایش داده شد ، فیلمبرداری شد
در زمان واقعی. قبل و بعد از فیلمبرداری ، معلمان ، دانش آموزان و محققان گرد و غبار چوب را تجزیه و تحلیل کردند
خطرات و اقدامات م toثر برای کاهش مواجهه با آنها. برای مطالعه اصلی ، کدهای QR به PIMEX پیوند خورده است
فیلم ها در ماشین های پردازش چوب ضمیمه شدند. مصاحبه های بعدی نشان داد که این روش آموزش ایمنی به دانش آموزان این امکان را می دهد که در مراحل اولیه زندگی خود از خطرات و اقدامات ایمنی برای کنترل مواجهه با گرد و غبار چوب مطلع شوند. ترکیب جدید روش ها می تواند آگاهی ایجاد کند ، نگرش ها را تغییر دهد و
ایجاد انگیزه در بین دانش آموزان برای کار بیشتر برای کاهش گرد و غبار چوب.
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید