دانلود مقاله اقتصاد رفتاری آموزش و پرورش

دانلود مقاله اقتصاد رفتاری آموزش و پرورش

دانلود مقاله اقتصاد رفتاری آموزش و پرورش

دانلود مقاله اقتصاد رفتاری آموزش و پرورش

موضوع انگلیسی:Behavioral economics of education
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:15
سال انتشار:2015

چکیده

در طول دهه گذشته دانش در مورد رفتار انسان از روانشناسی و جامعه شناسی
زمینه اقتصاد آموزش را تقویت کرده است. در حال حاضر تحقیقات شناختی را تشخیص می دهد
مهارتها (که با آزمونهای پیشرفت اندازه گیری می شود) و مهارتهای نرم (ویژگیهای شخصیتی به اندازه کافی کافی نیست
اندازه گیری شده توسط آزمون های پیشرفت) به عنوان عوامل محرک مهم نتایج اقتصادی بعدی ،
و مهارتها بیشتر از آنکه تک بعدی باشند ، چند بعدی تلقی می شوند. حسابداری صریح مهارتهای نرم اغلب به معنای خروج از مدل استاندارد اقتصادی با ادغام است
مفاهیمی که در اقتصاد رفتاری و تجربی مورد مطالعه قرار گرفته اند ، مانند خودکنترلی ، تمایل به رقابت ، انگیزه ذاتی و اعتماد به نفس. ما نحوه رویکردهای
اقتصاد رفتاری به درک ما از پیچیدگی سرمایه گذاری های آموزشی کمک می کند
و نتایج ، و ما در مورد دیدگاههایی که می توان از مفاهیم چنین در زمینه به دست آورد ، بحث می کنیم
آموزش و پرورش

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید