دانلود مقاله افشای ریسک و هزینه حقوق صاحبان سهام

دانلود مقاله افشای ریسک و هزینه حقوق صاحبان سهام

دانلود مقاله افشای ریسک و هزینه حقوق صاحبان سهام

دانلود مقاله افشای ریسک و هزینه حقوق صاحبان سهام

موضوع انگلیسی:Risk disclosure and cost of equity 
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:31
سال انتشار:2014

چکیده

در این مقاله ما یک مطالعه تجربی از رابطه را انجام می دهیم
بین افشای ریسک و هزینه حقوق صاحبان سهام. به طور خاص ،
هدف در حال تعقیب این است که آیا هزینه یا نه

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید