دانلود مقاله افشای اجباری و عدم تقارن در گزارشگری مالی

دانلود مقاله افشای اجباری و عدم تقارن در گزارشگری مالی

دانلود مقاله افشای اجباری و عدم تقارن در گزارشگری مالی

دانلود مقاله افشای اجباری و عدم تقارن در گزارشگری مالی

موضوع انگلیسی:Mandatory disclosure and asymmetry in financial reporting
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:16
سال انتشار:2015

چکیده
این مقاله تقاضای قوانین افشاگری توسط مدیران آگاه و علاقمند را مورد بررسی قرار می دهد
افزایش قیمت بازار شرکتهای آنها در مدل نفوذ سیاسی ، اکثریت
مدیران قوانین افشای اطلاعات را انتخاب می کنند که همه شرکت ها باید از آنها پیروی کنند. در حالت تعادل ،
قوانین افشای نامتقارن با سطوح بیشتری از افشا در مورد حوادث نامطلوب است.
این عدم تقارن با آموزنده بودن اندازه گیری و
افزایش سطح قابلیت اطمینان و عدم قطعیت قبلی اطلاعات. این
نظریه همچنین مفاهیمی در مورد رابطه بین اجباری و داوطلبانه ارائه می دهد
افشای ، زمانی که هر دو کانال درون زا هستند.
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید