دانلود مقاله افشای آینده نگر و شهرت شرکتی به عنوان مکانیسم ها برای کاهش نوسانات بازده سهام

دانلود مقاله افشای آینده نگر و شهرت شرکتی به عنوان مکانیسم ها برای کاهش نوسانات بازده سهام

دانلود مقاله افشای آینده نگر و شهرت شرکتی به عنوان مکانیسم ها برای کاهش نوسانات بازده سهام

دانلود مقاله افشای آینده نگر و شهرت شرکتی به عنوان مکانیسم ها برای کاهش نوسانات بازده سهام

موضوع انگلیسی:Forward-looking disclosure and corporate reputation as mechanisms
to reduce stock return volatility
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:10
سال انتشار:2015

چکیده
هدف از این مقاله بررسی این موضوع است که آیا افشای آینده نگر و شهرت شرکت ها وجود دارد یا خیر
منجر به کاهش نوسانات بازده سهام می شود. این مطالعه اطلاعات آینده نگر مالی را اندازه گیری می کند ،
با انجام تجزیه و تحلیل محتوای گزارش های سالانه برای نمونه ای از شرکت های آمریکایی. از آنجا که هر سال
گزارش به صورت دستی مورد بررسی و کدگذاری قرار گرفت ، بنابراین مطالعه محدود به شرکت های ذکر شده در آن است
Standard and Poor's 100. نتایج نشان می دهد که اطلاعات آینده نگر مالی تأثیرات قابل توجهی دارد
در بازارهای سرمایه این مطالعه با بررسی ارتباط بین افشای اطلاعات آینده نگر مالی و نوسانات بازده سهام ، به ادبیات فعلی در مورد افشای داوطلبانه کمک می کند.
از آنجا که نوسانات سهام با عدم تقارن اطلاعات و ریسک بالاتر یک شرکت مرتبط است ، این تجزیه و تحلیل دلالت های کاربردی خاصی را برای مدیران و نهادهای نظارتی در مورد اهمیت نشان می دهد.
استراتژی افشای خاص در بازارهای سرمایه علاوه بر این ، نتایج نشان می دهد که اطلاعات آینده نگر که توسط شرکت های دارای شهرت بالاتر افشا می شود ، بر نوسان بازده سهام تأثیر بیشتری دارد. این
اولین مطالعه ای است که نشان می دهد شهرت شرکت ها تاثیرات آینده نگری را تعدیل می کند
اطلاعات در بازار سرمایه علاوه بر سطح اطلاعات افشا شده ، تفسیر و
اثربخشی اطلاعات آینده نگر به شهرت یک شرکت بستگی دارد

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید