دانلود مقاله اعتبار و قابلیت اطمینان شناسه محقق و «وب علم تولید روانشناسی اسپانیایی »

دانلود مقاله اعتبار و قابلیت اطمینان شناسه محقق و «وب علم تولید روانشناسی اسپانیایی »

دانلود مقاله اعتبار و قابلیت اطمینان شناسه محقق و «وب علم تولید روانشناسی اسپانیایی »

دانلود مقاله اعتبار و قابلیت اطمینان شناسه محقق و «وب علم تولید روانشناسی اسپانیایی »

موضوع انگلیسی:Validez y fiabilidad del Researcher ID y de «Web of Science
Production of Spanish Psychology»

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:9
سال انتشار:2014

چکیده

ایجاد سیستم های یکپارچه برای محصولات تحقیقاتی ، مانند
ID محقق از تامسون رویترز به دلیل پیچیدگی یک نیاز در حال ظهور بوده است
این به عهده محققان است که به طور دوره ای تأثیر و انتشار آنها را نشان دهند
تحقیق و بررسی. با این حال ، این سیستم ها با اطلاعات از تغذیه می شوند
پایگاه های اطلاعاتی متنوعی هستند و برای گرفتن محصولات تحقیقاتی فراگیرتر می شوند.
چندین مطالعه کتاب سنجی نشان داده است که پایگاه های داده حاوی نادرستی است
انواع مختلف ، که مستقیماً بر سیستم های یکپارچه تأثیر می گذارد. به عنوان یک نتیجه،
این مطالعه توصیفی را به منظور تجزیه و تحلیل دقیق سوابق محقق مطرح می کند
شناسه اعضای هیئت مدیره www.psy-wos.es و نمونه ای از کاربران این صفحه
مقایسه سوابق با پرونده های موجود در پایگاه داده Web of Science و تمایز آنها
محتوای خارج از این پایگاه داده نتایج نشان می دهد که نادرستی وجود دارد و
خطاهای قابل توجه در شناسه های نمونه نمونه مورد تجزیه و تحلیل ، مانند تکرار
ثبت و گنجاندن ثبت های غیر وب علم. نتیجه گرفته می شود که Resercher ID
و همچنین www.psy-wos.es معتبر یا قابل اعتماد نیست.
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید