دانلود مقاله اعتبار سنجی مقیاس تاب آوری برای نوجوانان (بخوانید) در مکزیکو

دانلود مقاله اعتبار سنجی مقیاس تاب آوری برای نوجوانان (بخوانید) در مکزیکو

دانلود مقاله اعتبار سنجی مقیاس تاب آوری برای نوجوانان (بخوانید) در مکزیکو

دانلود مقاله اعتبار سنجی مقیاس تاب آوری برای نوجوانان (بخوانید) در مکزیکو

موضوع انگلیسی:VALIDATION OF THE RESILIENCE SCALE FOR ADOLESCENTS
(READ) IN MEXICO
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:14
سال انتشار:2015

چکیده

با توجه به تأثیر انعطاف پذیری در رشد فردی و اجتماعی جوانان ، تمرکز تلاش برای ایجاد یا تطبیق ابزارهایی که بتوانند تاب آوری را با اعتبار و پایایی ارزیابی کنند ، بسیار مهم است.
تا به امروز ، هیچ ابزار مناسبی برای ارزیابی میزان تاب آوری با مردم مکزیک وجود ندارد
نوجوانان به زبان اسپانیایی بنابراین ، هدف از این مطالعه ارزیابی مقیاس تاب آوری (READ) با نمونه ای از نوجوانان مکزیکی بود. شرکت کنندگان 840 نوجوان بودند که در آن زندگی می کردند
منطقه شهری گوادالاخارا (مکزیک). تحلیل عاملی ، اکتشافی و تأییدی انجام شد
انجام شد و اعتبار همگرا و واگرا مقیاس نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج هستند
مشابه سایر مطالعات اعتبارسنجی READ ، با تفاوت یک عامل جدید مربوط به
هدف گرا و احتمالاً به دلیل تفاوت های فرهنگی جمعیت به دست آمده است.
یافته ها نتیجه می گیرند که READ به زبان اسپانیایی یک معیار معتبر برای زمینه مکزیکی است. مفاهیم مورد بحث قرار می گیرد

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید