دانلود مقاله اطلاعات خنثی در مورد نتایج

دانلود مقاله اطلاعات خنثی در مورد نتایج

دانلود مقاله اطلاعات خنثی در مورد نتایج

دانلود مقاله اطلاعات خنثی در مورد نتایج

موضوع انگلیسی:neutral la información sobre resultados
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:12
سال انتشار:2015

چکیده

صورتهای مالی عددی ، برای تفسیر مناسب آنها ، باید در الف بیان شود
زمینه مرجع ، داده های ارائه شده توسط شرکت در اطلاعات روایی آن. هدف از
این کار مطالعه بی طرفی اطلاعات موجود در گزارش مدیریت است ،
کیفیت اساسی برای اطلاعات افشا شده توسط شرکتها برای اطمینان و در نتیجه ،
کیفیت برای این منظور ما استفاده از استراتژی های مختلف دستکاری اطلاعات را تجزیه و تحلیل می کنیم
روایت در دوره 2007-2009 در نمونه ای از شرکتهای فهرست شده اسپانیایی. نتایج
این فرضیه که اطلاعات روایی به سمت روابط متمرکز است ، به دست می آید
عمومی ، برای تلاش برای ایجاد و نمایش یک تصویر خاص استفاده می شود. بنابراین ، وقتی
عملکرد شرکتها از نظر عملکرد مالی رو به زوال است ، آنها در توصیف موارد فوق چندان عینی نیستند
عملکرد: ˜ اطلاعاتی تهیه کنید که خواندن آنها دشوار است ، از لحن بدبینانه استفاده نکنید و افشا نکنید
بیشتر خبرهای بد تا خوب علاوه بر این ، این شرکت ها تمایل دارند مسئولیت شرکت را نسبت دهند
اخبار بد به عوامل خارجی

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید