دانلود مقاله استنباط بیزی در مورد خود (و دیگران)

دانلود مقاله استنباط بیزی در مورد خود (و دیگران)

دانلود مقاله استنباط بیزی در مورد خود (و دیگران)

دانلود مقاله استنباط بیزی در مورد خود (و دیگران)

موضوع انگلیسی:Bayesian inferences about the self (and others)
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:10
سال انتشار:2014

چکیده

مشاهده مغز به عنوان یک ارگان استنباط تقریبی بیزی می تواند به ما در درک این امر کمک کند
چگونه خود را نشان می دهد ما پیشنهاد می کنیم که بازنمایی های استنباط شده از خود دارای a
عملکرد هنجاری: پیش بینی و بهینه سازی نتایج احتمالی تعاملات اجتماعی.
از نظر فنی ، ما این پیش بینی و بهینه سازی را به عنوان حداکثر فرصت مطلوب ارائه می دهیم
نتایج از طریق استنتاج فعال در اینجا می توان از فایده نتایج استفاده کرد
به عنوان باورهای قبلی در مورد حالات نهایی اقدامات مبتنی بر بازنمایی های بین فردی می تواند
بنابراین به عنوان حداقل کردن غافلگیری – تحت اعتقاد قبلی که شخص می خواهد درک شود
به ایالت هایی با کاربرد بالا برسند. بنابراین بازنمایی های بین فردی به ارائه می پردازد
تعاملات قابل پیش بینی تر هستند ، در حالی که ظرفیت عاطفی استنباط بین فردی است
درک خود را ارزشیابی می کند. تحریفات نمایندگی از خود به اصلی کمک می کند
اختلالات روانی مانند افسردگی ، اختلال شخصیت و پارانویا. رویکرد
بنابراین ما می توانیم مطالعه نمایندگی های بین فردی را در
حالات آسیب شناسی

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید