دانلود مقاله استفاده از CybOX ™ برای استانداردسازی نمایندگی و تبادل اطلاعات پزشکی قانونی دیجیتال

دانلود مقاله استفاده از CybOX ™ برای استانداردسازی نمایندگی و تبادل اطلاعات پزشکی قانونی دیجیتال

دانلود مقاله استفاده از CybOX ™ برای استانداردسازی نمایندگی و تبادل اطلاعات پزشکی قانونی دیجیتال

دانلود مقاله استفاده از CybOX ™ برای استانداردسازی نمایندگی و تبادل اطلاعات پزشکی قانونی دیجیتال

موضوع انگلیسی:Leveraging CybOX™ to standardize representation and
exchange of digital forensic information
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:9
سال انتشار:2015

چکیده
با افزایش تعداد ابزارهای پزشکی قانونی دیجیتال و افزایش استفاده از پزشکی قانونی دیجیتال
در زمینه های مختلف ، از جمله واکنش به حوادث و اطلاعات تهدید سایبری ، وجود دارد
نیاز فوری به یک استاندارد پذیرفته شده برای نمایندگی و مبادله دیجیتال
اطلاعات پزشکی قانونی چنین نمایش استاندارد می تواند همبستگی بین را پشتیبانی کند
منابع مختلف داده ، پرس و جو و تجزیه و تحلیل م digitalثرتر و کارآمدتر دیجیتال را ممکن می سازد
شواهد و مدارک. این کار خلاصه ای از نقاط قوت و ضعف طرحواره های موجود است و
طرح CybOX منبع باز را به عنوان پایه ای برای ذخیره و به اشتراک گذاری دیجیتال پیشنهاد می کند
اطلاعات پزشکی قانونی مناسب بودن CybOX برای نمایش اشیاء و روابطی که
متداول در تحقیقات پزشکی قانونی با نمونه هایی از دیجیتال نشان داده شده است
شواهد و مدارک. همچنین توانایی نمایندگی منشاء با استفاده از CybOX نیز نشان داده شده است ،
از جمله مشخصات ابزار مورد استفاده برای پردازش شواهد دیجیتالی و خروجی حاصله. یک
مثال یک پروژه در حال انجام است که از CybOX برای ثبت وضعیت یک سیستم استفاده می کند
قبل و بعد از یک رویداد به منظور جمع آوری اطلاعات علت و معلول که می تواند مفید باشد
برای پزشکی قانونی دیجیتال یک طرحواره منبع باز اضافی و هستی شناسی مرتبط نامیده می شود
تجزیه و تحلیل پزشکی قانونی دیجیتال eXpression (DFAX) پیشنهاد شده است که لایه ای از دامنه را فراهم می کند
اطلاعات خاصی روی CybOX پوشانده شده است. DFAX قابلیت CybOX را برای نمایش گسترش می دهد
اقدامات انتزاعی تر مربوط به پزشکی قانونی ، از جمله اقدامات انجام شده توسط افراد و توسط
پزشکان قانونی ، که می تواند برای به اشتراک گذاری دانش و حمایت بیشتر مفید باشد
تجزیه و تحلیل پزشکی قانونی پیشرفته DFAX را می توان به صورت ترکیبی با دیگر طرح های موجود برای
نمایش اطلاعات هویت (CIQ) و اطلاعات مکان (KML). این کار نیز
معرفی و استفاده از مراحل اولیه تلاش Cyber ​​Ontology (UCO) برای انتزاع و
بیان مفاهیم/ساختارهایی که در حوزه سایبری مشترک هستند.
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید