دانلود مقاله استفاده از آب و کشاورزی شهری

دانلود مقاله استفاده از آب و کشاورزی شهری

دانلود مقاله استفاده از آب و کشاورزی شهری

 

دانلود مقاله استفاده از آب و کشاورزی شهری

موضوع انگلیسی:Water use and urban agriculture
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:9
سال انتشار:2015

چکیده

طی سالهای گذشته ، در شهر رم (ایتالیا) به دلیل روندهای اجتماعی و اقتصادی ، کشاورزی شهری رو به رشد است
پدیده باغ های آشپزخانه مسکونی در رم یک رسم است که در گذشته شروع شده است ، اما اخیراً آنها یک تجربه را تجربه کردند
افزایش شدید با تمرکز در حومه شهر. میزان و امتداد این بسته های کشت شده دارای است
توسط م Instituteسسه اقتصاد کشاورزی ایتالیا (INEA) در سال 2014 با متدولوژی مبتنی بر اختراع شد
تفسیر عکس از تصاویر با وضوح بسیار بالا که توسط Google Earth ارائه شده است. مجموعه داده فضایی ، پس از فیلد
اعتبار سنجی ، شامل حدود 2700 چند ضلعی با برخی از ویژگی ها است ، که در میان آنها کاربری زمین کشاورزی (به عنوان مثال
باغبانی ، محصولات مخلوط ، باغات ، تاکستان ها و باغ های زیتون). استفاده از آب در کشاورزی شهری از موضوعات مهم است
چه از نظر رقابت با سایر مصارف و چه از نظر ایمنی برای سلامت انسان. در رم ، مسکونی
باغ های آشپزخانه ممکن است به تامین آب شهری متوسل شوند ، اما به دلیل هزینه آب ، برداشت آب از چاه ها (قانونی
و غیرقانونی) و کانال ها و رودخانه ها (غیرقانونی) رایج است. این مقاله برآورد آب آبیاری را توصیف می کند
تقاضای باغ آشپزخانه های مسکونی با در نظر گرفتن کاربری های مختلف کشاورزی و دو مورد متفاوت
سیستم های آبیاری برآورد ها با استفاده از داده های متوسط ​​آب و هوایی به فصل آبیاری (آوریل تا سپتامبر) ارجاع داده می شود
(1950-2000). نیاز آبیاری آبیاری بسته ها نیز از نظر پایداری با در نظر گرفتن a
سناریویی که در آن آب باران برداشت می شود و برای فصل آبیاری به عنوان جایگزین یا مکمل احتمالی ذخیره می شود
منابع آبیاری فعلی روش پیشنهادی می تواند برای مدیران مقدماتی مفید باشد
ارزیابی یکی از اجزای استفاده از آب در مناطق شهری و حمایت از فعالیتهای مدیریت آب توسط
با در نظر گرفتن نقش مفید کشاورزی شهری

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید