دانلود مقاله استرس شغلی در نیروهای مسلح

دانلود مقاله استرس شغلی در نیروهای مسلح

دانلود مقاله استرس شغلی در نیروهای مسلح

دانلود مقاله استرس شغلی در نیروهای مسلح

موضوع انگلیسی:Occupational stress in the armed forces

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:11
سال انتشار:2015

چکیده
این مطالعه تلاش می کند تا عوامل م stressثر بر استرس شغلی روبرو شده توسط هندی ها را کشف کند
سربازان ارتش و ارزیابی میزان کاربرد مقیاس مورد استفاده برای اندازه گیری عوامل استرس زای شغلی.
برنامه های مصاحبه ساختاریافته برای جمع آوری داده های دست اول از نمونه ای از 415 سرباز استفاده شد. تجزیه و تحلیل عوامل اکتشافی (EFA) عدم کنترل در محل کار ، تعارض نقش ، آگاهی ناکافی در مورد حرفه ، حجم کار و فشار شغلی و بی توجهی سازمانی را برجسته می کند.
نگرش به عنوان عوامل اصلی استرس زای شغلی در ارتش هند. علاوه بر این ، عامل تأیید کننده
تجزیه و تحلیل (CFA) استرس زای شغلی را به عنوان یک مدل هشت عاملی در ارتش تأیید می کند. مطالعه
پیاده سازی رویکرد و تکنیک های مدیریت مبتنی بر تعهد مانند
مدیتیشن Sahaja Yoga در ارتش
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید