دانلود مقاله ارزیابی و تأیید پایدار در زنجیره تامین

دانلود مقاله ارزیابی و تأیید پایدار در زنجیره تامین

دانلود مقاله ارزیابی و تأیید پایدار در زنجیره تامین

دانلود مقاله ارزیابی و تأیید پایدار در زنجیره تامین

موضوع انگلیسی:Sustainable evaluation and verification in supply chains
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:13
سال انتشار:2015

چکیده

مدیران توسط ذینفعان متعدد (و متنوع) که انتظارات متفاوتی دارند به چالش کشیده می شوند
و نیازهای اطلاعاتی در مورد زنجیره های تأمین شرکت آنها. در مجموع ، این انتظارات و نیازها شکل می گیرد
دیدگاه چند وجهی نسبت به مسئولیت پذیری ذینفعان ، یعنی میزان توجیه رفتارهای یک شرکت
و اقدامات در سراسر زنجیره تامین گسترده آن برای ذینفعان. تا به امروز ، تحقیقات مدیریت زنجیره تامین پایدار تا حد زیادی بر نظارت به عنوان مجموعه ای از ارزیابی خودکار با مدیریت محدود متمرکز شده است
فعالیتهایی که شرکتها برای ارائه مسئولیت ذینفعان به کار می گیرند. با این وجود ، شواهدی در حال ظهور است
اینکه شرکت ها انواع متنوعی از سیستم های نظارتی را توسعه داده اند تا با ذینفعان هماهنگ شوند.
انتظارات و اهرم پاسخگویی به ذینفعان. برگرفته از ادبیات حسابداری ، ما
مدلی را ترکیب کنید که پیشنهاد می کند چگونه شرکت ها می توانند در مورد مسائل پایداری پاسخگو باشند
زنجیره تأمین آنها در اصل آن ، ساختار ارزیابی و تأیید پایدار (SEV) ضبط می شود
سه بعد مرتبط: فراگیری ، دامنه و افشاء. این ابعاد نحوه عملکرد را مشخص می کند
فرآیندهای زنجیره تامین ممکن است اقدامات کلیدی را شناسایی کرده ، داده ها را جمع آوری و پردازش کند و در نهایت ، اهمیت ، قابلیت اطمینان و صحت هر داده و اطلاعات حاصله را تأیید کند. در نتیجه ، مفهوم نظارت
به طور قابل توجهی گسترش می یابد ، در حالی که در نظر گرفته می شود که چگونه ذینفعان مختلف می توانند نقشهای متنوع و فعال ایفا کنند
با اندازه گیری معیارها ، حسابرسی انجام می شود و اطلاعات معتبر می شوند. همچنین ، چندین سابقه از
سیستم های SEV مورد بررسی قرار گرفته اند. در نهایت ، وسایلی که یک سیستم SEV می تواند مزیت رقابتی ایجاد کند
مورد بررسی قرار می گیرند

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید