دانلود مقاله ارزیابی مشخصات اخلاق ، حقوق و حرفه ای گری در رسانه های اولیه

دانلود مقاله ارزیابی مشخصات اخلاق ، حقوق و حرفه ای گری در رسانه های اولیه

دانلود مقاله ارزیابی مشخصات اخلاق ، حقوق و حرفه ای گری در رسانه های اولیه

دانلود مقاله ارزیابی مشخصات اخلاق ، حقوق و حرفه ای گری در رسانه های اولیه

موضوع انگلیسی:Appraising the profile of ethics, law and professionalism in basic medi
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:5
سال انتشار: 2014

چکیده

از نظر نقش اخلاق ، قانون ، تفاوت های زیادی بین مدارس و کشورها وجود دارد
و حرفه ای بودن در برنامه های درسی پزشکی. رویکرد بین آنها نیاز به انسجام بیشتری دارد
مدارس و کشورها برای حفاظت بهتر از استانداردهای عملکرد حرفه ای. از دیدگاه بین المللی ، این موضوعات به عنوان ماهیت مورد توجه بیشتر قرار می گیرند
تغییرات در عملکرد و مقررات پزشکی این مقاله پیشنهادات عملی برای افزایش ارائه می دهد

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید