دانلود مقاله ارزیابی عملکرد مالی و پیش بینی ورشکستگی (شکست)

دانلود مقاله ارزیابی عملکرد مالی و پیش بینی ورشکستگی (شکست)

دانلود مقاله ارزیابی عملکرد مالی و پیش بینی ورشکستگی (شکست)

دانلود مقاله ارزیابی عملکرد مالی و پیش بینی ورشکستگی (شکست)

موضوع انگلیسی:Financial performance evaluation and bankruptcy prediction (failure)
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:9
سال انتشار:2014

چکیده

با وجود تعداد زیاد مدل های پیش بینی شکست آماری که در ادبیات شرح داده شده است ، آزمایش از
آیا چنین روش هایی در عمل کار نمی کند یا خیر. این مقاله عملکرد همان را بررسی می کند
شرکت های دارای قابلیت پرداخت برای پیش بینی ورشکستگی و مقایسه در هر دو مدل. این مدل است
برای اندازه گیری ارزش عملکرد مالی پیشنهاد شده است (Al-Kassar and Soileau؛ 2012) ، و کاربرد دارد
مدل شکست مالی (نمره Z) مورد استفاده تافلر (1983). داده های شش شرکت مورد بررسی قرار گرفت
دوره 1998-2011
روش مورد استفاده در مطالعه تجربی شامل اندازه گیری عملکرد مالی با توجه به
هر دو مدل سپس هر دو نتیجه در جدول (8) نشان داده شده است. همبستگی بین نتایج آنها برای
هر دو مدل بسیار نشان داده شده است آنها با آزمون T مورد آزمایش قرار گرفتند. بنابراین ، آنها طبقه بندی شدند
و شرکتها را بر اساس این ارزشها رتبه بندی کرد.
این تحقیق همچنین نشان می دهد که نیاز به اندازه گیری اقدامات مالی و غیرمالی است
عملکرد در ارزیابی به عنوان مکمل یکدیگر. بدون مالی و غیرمالی ،
فرایند ارزیابی ناقص است و نتایج دلخواه یا تصویر درستی از آن ارائه نمی دهد
روند. این تحقیق شامل اقدامات جامع ارزیابی عملکرد پروژه ها است
با استفاده از شاخص های معیارهای پذیرفته شده بنابراین ، استفاده از هر دو مدل منجر به نتایج بهتر و
به کاربران در حفظ عینیت بیشتر کمک می کند در حالی که نتایج دقیق تری نسبت به تجزیه و تحلیل به دست می آورد
تنها بر اساس ارزیابی شخصی

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید