دانلود مقاله ارزیابی زیست محیطی دفاع از عقلانیت انسان

دانلود مقاله ارزیابی زیست محیطی دفاع از عقلانیت انسان

دانلود مقاله ارزیابی زیست محیطی دفاع از عقلانیت انسان

دانلود مقاله ارزیابی زیست محیطی دفاع از عقلانیت انسان

موضوع انگلیسی:Evaluating the ecological
defence of human rationality
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:12
سال انتشار:2015

چکیده

این مقاله مورد زیست محیطی بی گناهی معرفتی را مورد بحث قرار می دهد: آیا شناخت مغرضانه دارای آن است
مزایای تکاملی ، و اگر چنین است ، آیا این استدلال های بشری را از بی منطقی معاف می کند؟
طرفداران "عقلانیت اکولوژیکی" دیدگاه تیره و تار استدلال بشری را به چالش کشیده اند
ناشی از تحقیقات در مورد سوگیری ها و مغالطه ها. اگر به ذهن انسان به عنوان یک انسان نزدیک شویم
جعبه ابزار تطبیقی ، متناسب با ساختار محیط ، بسیاری از جانبداری ها و مغالطه های ادعایی ، مصنوعاتی از هنجارهای محدود و مجموعه های مصنوعی هستند. با این حال ، ما بحث می کنیم
که تظاهرات احتمالی عقلانیت اکولوژیکی شامل تغییر مکان های ظریف در اسناد عقلانیت است و منطق تطبیقی اکتشافی را با معرفت شناسی خود مخلوط می کند
اعتبارنامه در مقابل ، موارد دیگر نیز شامل تجدید نظر اکولوژیکی از عقل انسان است ،
اما چنین تغییر مکان مشکل ساز را شامل نمی شود. ما تفاوت بین این موارد را مورد بحث قرار می دهیم
موارد ، وضوح را در بحث عقلانیت به ارمغان می آورد

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید